Nhà đất cho thuê

Nhà đất cho thuê

Văn phòng cho thuê

Văn phòng cho thuê tại Western Building Quận 3

Giới thiệu chung về tòa nhà văn phòng Western Building: Western Building là văn phòng cho thuê
Văn phòng cho thuê

Cho thuê văn phòng Nguyễn Văn Hưởng Office Building Quận 2

Giới thiệu chung về cao ốc Nguyễn Văn Hưởng Office Building: Nguyễn Văn Hưởng Office Building thuộc
Văn phòng cho thuê

Cho thuê văn phòng tại G Tower Quận 2

Giới thiệu chung về cao ốc văn phòng G Tower: G Tower thuộc chuỗi văn phòng cho
Văn phòng cho thuê

Cho thuê văn phòng Hoa Rang Building Quận 1

Giới thiệu chung về cao ốc Hoa Rang Building: Hoa Rang Building thuộc chuỗi cao ốc văn
Văn phòng cho thuê

Cho thuê văn phòng tại Mê Linh Point Tower Quận 1

Giới thiệu chung về tòa nhà Mê Linh Point Tower: Mê Linh Point Tower thuộc chuỗi van
Văn phòng cho thuê

Văn phòng cho thuê tại Saigon Smile Building Quận 3

Giới thiệu chung về tòa nhà Saigon Smile Building: Saigon Smile Building thuộc chuỗi tòa nhà
Văn phòng cho thuê

Văn phòng cho thuê tại Tiến Vinh Building Quận 3

Giới thiệu chung về tòa nhà Tiến Vinh Building: Tiến Vinh Building thuộc chuỗi cao ốc văn
Văn phòng cho thuê

Cho thuê văn phòng tại Win Home Building Quận 1

Giới thiệu chung về tòa nhà Win Home Building: Win Home Building thuộc chuỗi văn phòng cho
Văn phòng cho thuê

Cho thuê văn phòng tại Huy Sơn Building Quận 1

Giới thiệu chung về tòa nhà Huy Sơn Building: Huy Sơn Building thuộc chuỗi cao ốc
Văn phòng cho thuê

Cho thuê văn phòng Della Tower Quận 1

Giới thiệu chung về tòa nhà Della Tower: Della Tower thuộc chuỗi văn phòng cho thuê